Sunderøya Gnr 2

ID 1. Hustuft fra nyere tid. 7707

Kulturminne hustuft fra nyere tid, kvadratisk i form tydelig med stein i voll,ikke nedgravd. Bygd med stein og torv

ID 2. Gravhaug. 7711

Rund gravhaug fra jernalder med fotgrøft-en synlig stein i midten—lite hull ved siden av steinen. Bygd av stein og torv

ID 3. Rabarbara og ripshage. 7714

Rabarbra og ripshage fra nyere tid som avgrenses av steingjerde i nordøst og øst. steingjerdet er ca 140cm høyt. rabarbraen står i to klynger- en ved østenden av gjerdet og en ved nordenden.

ID 4. Rund Gravhaug. 7715

Rund gravhaug fra jernalder bygd av torv, klart avgrenset mot nord og øst

Grop 7716

ei dyp rund grop med dreneringsgrøft inn og ut.- ukjent funksjon. dybde ca 2 meter. mot nord sees en forhøyning som kan være rester e

Usikker gravhaug 7718

Usikker gravhaug fra jernalder, erodert mot øst. Svakt markert i terrenget

Usikker gravhaug 2. 7719

Usikker gravhaug som tegner seg uregelmessig rund. Uklar avgrensing i forhold til omgivelsene. Uregelmessig og svak forsenkning i toppen

ID 9. Hustuft fra 1700 tallet. 7721

Mangekantig syllmur av stein, sannsynligvis fundament for buer. muren består av flere legg.

ID 9. Hustuft fra 1700 tallet. 7722

Mangekantig syllmur av stein, sannsynligvis fundament for buer. muren består av flere legg.

ID 9 Hustuft fra 1700 tallet. 7723

Mangekantig syllmur av stein, sannsynligvis fundament for buer. muren består av flere legg.

ID 10. Jordkjeller fra 1700 tallet. 7724

Tuft etter jordkjeller fra 1700 tallet. åpning mot sørøst. tufta ligger inn mot en bakkekant. høyden er målt ved inngangen. Bygd av stein og torv.

ID 11 Båtstø fra 1700 tallet. 7727

steinrekke på som avgrenser den ene enden av støa

ID 12 Steinvord og båtstø fra 1700 tallet. 7728

steinvord som avrenser båtstøa. ligger mot et berg. støa er 4 m brei

ID 13. Syllmur fra 1800 tallet. 7730

syllmur som består av flere legg med stein. muren er dobbel mot sørvest

ID 14. T formet fortøyningsbolt fra ca 1812. 7731

fortøyningsfeste/ tørnring med jernring

ID 15. Hustuft fra 1700 tallet. 7732

syllmur, fylt med stein plant med muren

ID 16 Båtstø fra 1700 tallet. 7733

Båtstø med oppmurt steinvord,1500x 200 cm å østsiden.oppmuring i nordvest med usikker funksjon

ID 17. Steinsetting fra nyere tid. 7734

steinmur i tre legg

ID 18. Gravhaug 7735

Gravhaug fra jernalder med flat topp. Ligger ytterst på et nes med utsikt mot leia.

ID 19 Usikker gravhaug. 7736

Gravhaug